Scheidings- of spaartransformator: welke kies ik?

Scheidingstransformatoren en spaar- of autotransformatoren dienen allebei voor het omzetten van spanning. Wat is dan het verschil en waarvoor gebruik je welk type?

Uiteraard is er om te beginnen al een verschil wat de bouw betreft. Bij een scheidingstransformator zijn de primaire en secundaire wikkelingen volledig elektrisch gescheiden door middel van een basisisolatie. Bij een spaartransformator daarentegen zijn de primaire en de secundaire wikkeling voor een deel gemeenschappelijk.

Scheidingstransformator

Dankzij de isolatie tussen de wikkelingen worden de risico’s aan de secundaire zijde van een scheidingstransformator beperkt in geval van toevallige en gelijktijdige aanraking van de aarde en een van de actieve delen. Ook kan hij daardoor, in tegenstelling tot de spaartransformator, een aardingsstelsel of nulgeleiderregime aanpassen.

Door de secundaire zijde niet te aarden krijgt men een IT-net, zonder verbinding tussen aarding en secundaire maar wel tussen aarding en primair voedend stroomnetwerk. Door de hoge garantie inzake bedrijfszekerheid en veiligheid wordt dit vaak gebruikt bij complexe productieprocessen en in ruimten voor medisch gebruik of met een verhoogd explosiegevaar. Omgekeerd kan aan de secundaire zijde de ‘nul’-klem geaard worden. Zo ontstaat een netwerk met zuivere aarding, essentieel bij laadpalen of HVAC installaties.

KORT SAMENGEVAT: Een scheidingstransformator kan op- en neerwaarts spanningen omzetten, een nulgeleider creëren en netstelsels aanpassen. Bovendien is hij veilig en bedrijfszeker. Omdat er meer koper nodig is voor de constructie, is hij wel groter en duurder dan een spaartransformator.

Spaartransformator

Ook een spaartransformator heeft een secundaire wikkeling maar die wordt gerealiseerd door een aftakking van de primaire wikkeling. De spanning van de tweede wikkeling is afhankelijk van de positie van de aftakking op de primaire wikkeling.

KORT SAMENGEVAT: Een spaartransformator bevat minder koper en is dus kleiner en goedkoper en heeft een groter rendement dan een scheidingstransformator. Neerwaarts transformeren is niet aangeraden, hij is minder veilig en de nulgeleider kan niet geaard worden.

Wil je je verder verdiepen in de verschillen tussen scheidingstransformatoren en spaartransformatoren? Download dan hier onze White Paper. Zit je nog met vragen? Aarzel niet om ons te contacteren!

Recente Artikelen