Loop geen risico's! Houd vitale stroombanen in stand.

AREI artikel 104

EREA houdt vitale stroombanen in stand

Artikel 104 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) stelt hoge eisen op het gebied van veiligheid en functiebehoud van vitale elektrische installaties. EREA biedt de oplossing met haar serie beschermingstransformatoren.

In het algemeen gaat AREI Artikel 104 over 'Voorzorgsmaatregelen tegen brand' en meer in het bijzonder over 'Functiebehoud van vitale stroombanen' bij een uitwendige brand. Nogal wat installaties vallen onder de term 'vitale stroombanen': liften, nood- en veiligheidsverlichting, oproepsystemen, detectie-, meldings-, waarschuwings- en alarmsystemen en over- en onderdrukinstallaties tegen rook. Dat verhoogt natuurlijk de veiligheid maar heeft ook een belangrijke invloed op de uitvoering van de elektrische installatie.

Een belangrijke verplichting (eisen van artikel 104 van het AREI) is het functiebehoud bij een uitwendige brand van minstens 1 uur van vitale elektrische stroombanen. Het AREI zegt duidelijk dat het verboden is de vitale stroombanen door automatische onderbrekingsinrichtingen bij de eerste isolatiefout, waarbij een van de fasen in contact komt met de aarde, te beschermen.

Zo werkt het IT-netstelsel of -aardingssysteem

Het AREI schuift een IT-netstelsel naar voren als de meest voor de hand liggende oplossing om bij een uitwendige brand de installatie in dienst te laten blijven. De "I" geeft aan dat het sterpunt van de transformator niet geaard is. De tweede letter staat voor de aarding van de massa's van de verbruikers, in dit geval onafhankelijk van de aarding van het verdeelnet (T).

Met andere woorden, bij het IT-netstelsel is er isolatie in het verdeelnet (transformatorzijde) en aarding bij de verbruiker. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het vaak in woningen voorkomende TT-netstelsel. In een TT-net wordt immers zowel aan de transformator- als aan de verbruikerzijde een verbinding met de aarde gemaakt. De eerste isolatiefout is levensbedreigend maar daarmee wordt ook - via de onderbrekingsinrichting - onmiddellijk de stroom afgesloten ('de zekering springt'). In een IT- netstelsel is er, bij een eerste isolatiefout, geen noodzaak tot onmiddellijke onderbreking van de stroomkring. Zo blijft de continuïteit van de vitale stroombanen verzekerd.

Beschermingstransformatoren voor vitale stroombanen

Een beschermingstransformator is essentieel voor het creëren van een IT-netstelsel. Hierbij zijn de primaire en secundaire stroombanen galvanisch van elkaar gescheiden. Zo bekom je op de secundaire stroombaan een nieuw, 'zwevend' netstelsel, het IT-netstelsel. De EREA SPT/BTE-transformatorreeks is perfect inzetbaar in het kader van artikel 104 van het AREI. Bovendien zijn dit transformatoren uit de EREA blue e³-reeks. Die scoren erg hoog op vlak van energiebesparing. Als ze de klok rond draaien, verdienen gebruikers de meerprijs binnen het jaar terug.

Bestel EREA-beschermingstransformatoren

Recente Artikelen