Hoe de netspanning stabiel 230V houden?

Niet op alle plaatsen in het elektriciteitsnet zijn de spanningen even stabiel. Concreet betekent dit dat netspanningen kunnen schommelen. De redenen hiervoor zijn divers. De aanwezigheid van zonnepanelen in een woonwijk kan bijvoorbeeld de spanning omhoog jagen.

Om deze fluctuerende netspanning te regelen, biedt EREA de wisselspanningsstabilisator of de AVR, automatic voltage regulator aan.

De voordelen van een wisselspanningsstabilisator

De EREA-spanningsstabilisatoren vangen maar liefst schommelingen van 195V tot 265V op aan de ingang. Om zo een zeer stabiele uitgangsspanning van 230V te creëren. Tegelijk zijn deze spanningsstabilisatoren inzetbaar als automatische spanningsregelaars om de spanning van een generator constant te houden bij veranderende belasting.

Hoe het vermogen van de spanningsstabilisator kiezen?

De vuistregel om een snelle inschatting te krijgen: verhoog het opgegeven vermogen met 20%. Deze 20% kan je toepassen voor gewone huishoudtoestellen. Om het (schijnbaar) vermogen van de stabilisator te kiezen voor industriële toepassingen – waarbij de powerfactor een rol speelt – raden we aan het vermogen te verhogen met 35%.

Vragen over spanningsstabilisatoren?

Geef ons een seintje. We helpen je graag.

Ontdek de technische details van de EREA-wisselspanningsstabilisatoren.

Recente Artikelen

Installateurs komen het regelmatig tegen: elektriciteitsnetten waar geen nulpunt aanwezig is of waar het spanningsverschil tussen het nulpunt en de aarding te groot is, waardoor bepaalde toestellen niet werken. Denk maar aan laders voor elektrische wagens bijvoorbeeld. In deze gevallen wordt met een transformator een (nieuw) nulpunt gecreëerd. In dit artikel ontdek je antwoorden op de meest gestelde vragen. Met praktische voorbeelden.

Voor een klant in de energiesector slaagden we erin om binnen de 4 weken een transformator volledig op maat te ontwikkelen. Uiteraard conform de strenge veiligheidsnormen en elektrotechnische vereisten. Deze productietijd maakt deel uit van een concreet 10-stappenplan.