E 212SC100 SKA

Einphase Elektromagnetische transformator fur Beleuchtungsanlagen 12V - 230V//12V - 100W

Identification

E 212SC100 SKA
1480
5414503002082
EREA
Sicherheitstransformator
Sicherheitstransformator für Halogenbeleuchtung
Transformator mit getrennten Wicklungen

Electrical Characteristics

100
230Vac
2 x 11,6Vac
50-60

Mechanical Properties

A (mm):85,5
B (mm):72
C (mm):119
D (mm):62
E (mm):50
F (mm):18

4,5
1,80

Figures