Blue e³

Kijk naar de toekomst 

De natuur vraagt ons om zorgvuldig om te springen met beschikbare grondstoffen en om de negatieve impact van schadelijke stoffen op het milieu en onze leefwereld te reduceren. Deze uitdaging staat hoog op de agenda van de Europese Unie. De 20/20/20 doelstellingen stellen dat tegen het jaar 2020 de energie-efficiëntie met 20% moet verhogen. Aan de industrie wordt gevraagd om de energie-efficiëntie van producten te verbeteren. Dit impliceert de noodzakelijkheid om minstens dezelfde output te bereiken met minder energie.

Stap mee in de wereld van blue e3

Met de lancering van de blue e³ productlijn wil EREA Energy Engineering inspelen op de 20/20/20 doelstellingen. Alle blue e³ producten, standaard of op maat van de klant, worden zo ontwikkeld dat de energieverliezen sterk worden gereduceerd. Dit hoger rendement vertaalt zich in euro’s dankzij de energiebesparing die elke klant realiseert over de levensduur van het product. De economische waarde van een blue e³ product is dus meer dan enkel maar de aanschafprijs. De economische waarde is gelijk aan de aanschafprijs verminderd met de te realiseren energiebesparingen.

De EREA blue e³ energiezuinige scheidingstransformatoren (SPT/BTE reeks), zijn ook inzetbaar in het kader van de AREI Art 104 – vitale stroombanen. Zo wordt een gescheiden net aan de secundaire (IT-zwevend net) gecreëerd. Door een isolatiebewaking wordt een eerste isolatiefout vroegtijdig gealarmeerd en zo een heel hoog veiligheidsniveau ten aanzien van gebruikers, gebouwen en goederen gegarandeerd.

Voeg de daad bij het woord

EREA Energy Engineering heeft zich tot doel gesteld om gelijkgestemde bedrijven of verenigingen rondom zich te verzamelen. Gelijkgestemde bedrijven en verenigingen spannen zich samen met EREA Energy Engineering in om de blue e³ producten in de markt te promoten. Het blue e³ charter bekrachtigt deze goede intenties.

Blijf op de hoogte